X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
+ سجاد دوشنبه 31 خرداد 1395 12:53

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر

نسخه : word

قیمت : 3000 تومان

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ایندربیتزن وفوستر( 1992 ) حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارات در دامنه ای از گزینه ای اصلا صدق نمی کند تا همیشه صدق می کند ابراز می نماید.

نسخه اصلی این سیاهه دارای 40 عبارت است که هر یک از عبارت به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف  شد. ( عبارت شماره 22)

 خرید و دانلود پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر