+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:58

کاربرد رایانه در الکترونیک

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14

 

نرم افزار پروتل علاوه بر قابلیت ترسم شماتیک و PCP مدارهای الکتریکی و الکترونیکی قابلیت دیگری نیز دارد شبیه سازی- تحلیل و آنالیز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را می توان جزء مهم ترین وظایف نرم افزار پروتل نام برد جهت استفاده از بخش شبیه ساز نرم افزار پروتل باید فقط از المان های موجود در کتاب خانه ی پی اس یا یس ( PS PI CE) یا کتابخانه ی شبیه سازی سی مولیش (Sim) استفاده نمود.
نرم افزار پروتل قابلیت ذخیره سازی اطلاعات به دو شیوه ی متفاوت را دارد نخست به صورت بانک های اطلاعاتی و دیگری به صورت فایل های منفرد ویندوز جهت ترسم مدارد مورد نظر برای آنالیز و شبیه سازی در کادر New Doument که از منوی فایل و انتخاب گزینه ی New در این منو ایجاد شده است آیکن Schentic Docemnt را انتخاب می نماییم. بعد از ورود به صفحه ی کادری شماتیک کلید کتاب خانه های موجود را بسته و فقط کتابخانه ی Sim باید فعال باشد.
برای حذف و کتاب خانه های باز در قسمت Brows she دکمه Add/ Remov را باید انتخاب کرد.
جهت جذف کتاب خانه ها بعد از انتخاب آنها در قسمت پایین کادر chang lirary دکمه ی Remow در انتهای این کادر انتخاب می شود و هم چنین برای انتخاب خانه ی شبیه سازی از دکمه ی Add در انتهای کادر فوق استفاده می شود. فایل های کتاب خانه¬ی شبیه سازی عبارتند از splce. Dd, simdd.b .
بعد از گشودن کتاب خانه آلمان های مورد نظر در مجموعه های کوچک تر بوده که دارای پسوند Lib می باشند که با انتخاب مناسب آن می توان المان های مورد نظر را به صفحه ی شماتیک منتقل کرد.خرید و دانلود کاربرد رایانه در الکترونیک