+ سجاد یکشنبه 31 مرداد 1395 12:55

117 - تحقیق آماده در مورد اثبات وجود خدا - تعداد صفحات - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب جهت ارائه به عنوان تحقیق و پروژه درسی

دارای حاشیه بندی

صفحه بندی شده

ویرایش شده

با فرمت Pdf و قابل تبدیل به ورد

سؤال: خدا چیست؟

پاسخ :خدا هستی نامحدود و آفریدگار جهان و جامع همه کمالات است و نقص و عیبی در

ذات وی راه ندارد و هستی او عین ذات مقدسش می باشد. موجودات آفریده شده ی خدا هستند

و هستی خویش را از خدا می گیرند و هیچ گونه استقلالی ندارند . خداست که آنها را آفریده و

بدانها افاضه وجود می کند چون خدا مستقل و موجودات غیر مستقل هستند یعنی وجود آنها از

خداست نمی توان گفت خدا از موجودات جداست و با آنها ربط وجودی ندارد اما باید دانست

که چون خدا جسم نیست نزدیک بودن او با موجودات مثل نزدیک بودن جسمی با جسم دیگر

می فرماید: خدا داخل در اشیاء است نه مثل دخول چیزی « علیه السلام » نیست .علی بن ابیطالب

در چیز دیگر و خارج از وجود اشیاء است اما نه مثل خروج جسمی از جسم دیگر(توحید صدوق،

ص 306 ). اگر مقصود شما از چیستی، آگاهی از ماهیت خدا است، در پاسخ باید توجه داشت که

اصولاً ماهیت خداوند به این معنا که مثلاً از چه چیز به وجود آمده یا ساخته شده است اصلاً

صحیح نمی باشد ، زیراچنین فرض هایی، نشانه نقص و کمبود است و در ذات الهی راه ندارد. از

چیز ساخته شدن به این معنا است که خداوند در وجود خود به آن چیز ها نیاز دارد و این با

ذات بی نیاز الهی سازگار نیست و نیز به این معنا خواهد بود که آن چیز ها قبل از وجود خداوند

، وجود داشته تا خداوند از آنها به وجود آمده باشد ، در حالی که همه چیز آفریده او است و نیز

او ازلی است و هیچ چیز قبل از وجود او نیست تا از آن ساخته شده باشد. خداوند چیز جز

هستی و وجود نامتناهی نیست و هیچ چیز وجود او را محدود نمی کند . حقیقت ذات نامحدود

الهی برای ما که موجودات محدود هستیم قابل درک نیست و به همین جهت در روایات آمده

که در ذات الهی تفکر نکنید ، بلکه در صفات خداوند تأمل کنید. هم چنین خدایی که ما در

تصور و خیال خود بیاوریم ، خدا نیست و اصولاً خداوند در تصور و خیال ما در نمی آید و عقل

نیز به ذات الهی راه نمی یابد چون لازمه آن، احاطه به خداوند است و خدای نامحدود در احاطه

موجود محدود و عقل ناقص داخل نمی شود .

 خرید و دانلود 117 - تحقیق آماده در مورد اثبات وجود خدا - تعداد صفحات - 20