+ سجاد یکشنبه 31 مرداد 1395 12:59

پروژه راهسازی

این پروژه یکی از کاملترین پروژه های راهسازی در مقطع کارشناسی ویژه دانشجویان مهندسی عمران می باشد که تمام جزئیات و فایل های لازم در این پروژه گنجانده شده که بتواند راهنمای خوب برای شما دوستان عزیز باشد.

این فایل دارای نقشه توپوگرافی و پلان راه در نرم افزار سیویل تردی و پروفیل طولی و عرضی ،دفترچه محاسبات و... می باشدخرید و دانلود پروژه راهسازی