X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:36

دانلود مقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور

 

مشخصات این فایل
عنوان: الگوی کاشت مناسب در اراضی شور
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 13

این مقاله در مورد الگوی کاشت مناسب در اراضی شور می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور

منابع و علل شور شدن خاک
کلیه نمکهایی که در خاکها و آبها وجود دارند از هوادیدگی سنگهای مادری خود بوجود آمده اند در طی دوره های زمین شناسی کانی های اولیه بر اثرواکنش آب و اکسیژن و گاز کربنیک به کانیهای ثانویه و نمک ها تبدیل شده اند که اینها نیز بهمراه جریانات آبی یا دریایی یا به دریاها  راه یافته اند یا به سطح زمین نهشته شده اند.آبهای زیر زمینی می تواند دارای مقدار زیادی نمک باشند بی آنکه منشاء آن دریا باشد. غلظت و ترکیب آبهای زیر زمینی قویا به شرایط ژئوشیمیایی مسیری که آب ضمن فرایند نفوذ طی کرده تا به آب زیر زمینی برسد . بستگی دارد
صرف نظر از اینکه منشا نمک موجود در آب چه باشد. هر نوع آبیاری منجر به ورود مقداری نمک در خاک میگردد چنانچه مقدار نمک خروجی از منطقه ریشه کمتراز مقدار ورودی آن باشد افزایش شوری خاک حتمی است بنابر این برای ....(ادامه دارد)

مصرف روی در زمین های شور
برخی مطالعات نشان می دهد که؛ در خاکهای شور، مصرف مقادیر بالاتر عنصر روی موجب افزایش تحمل گیاه به شوری و افزایش عملکرد آن می‌شود .مطالعات دیگر نشان داده است که میزان روی قابل استفاده با افزایش شوری (نمک ) زیاد می‌شود. دلیل این موضوع جایگزینی روی( Zn) قابل تبادل با سدیم Na) ) اعلام شده است مصرف روی در غلظتهای بالا می‌تواند ریشه را (به واسطة افزایش سطح جذب آن) در شرایط شور بهبود بخشیده و تشکیل آوند چوبی را در مقایسه با گیاهان بدون مصرف روی زیاد کند . غلظتهای بالاتر روی Zn نقش مهمی ....(ادامه دارد)

کشت ردیفی بدون جوی و پشته ( نواری)
در این روش کشت بذرها توسط ردیف کار بدون هیچگونه جوی و پشته ای بر روی خطوط  کشت می گردد  بلکه پشته هایی به فاصله 5 الی 8 متریا( مضربی از عرض کار ماشین های برداشت) احداث  و طول  خطوط کشت متناسب با شیب و بافت خاک حدود (100 الی150) متر احداث می گردد بطوریکه این پشته ها ی موازی در هنگام آبیاری آب را هدایت نموده تا زمین آبیاری گردد .این روش کشت بعلت اینکه تمام سطوح خاک از آب پوشیده شده را غرق آبی و به سبب کشت روی خطوط یا ردیف را مکانیره گویند در واقع  تلفیقی از روش سنتی و مکانیزه ....(ادامه دارد)

بهترین روش کشت  یونجه در مناطق شور
زمینی که می بایست برای کشت یونجه اختصاص داده شود را در مهر ماه  مراحل تهیه بستر را بخوبی انجام داده و کودهای بایسته مانند فسفات، پتاس و ریز مغذی ها را برای 2 الی 3 سال محاسبه نموده و قبل از کشت به زمین داده می شود. چنانچه مقدور باشد می بایست حدود بیست الی سی تن  در هکتار از کود  پوسیده دامی استفاده نمود . پس از آماده سازی زمین بجای کشت یونجه در زمین جو یا گندم ( رقم مقاوم به شوری )کشت کرد. و آبیاری نموده . و در اواخر بهمن ماه همزمان با خوشه رفتن غلات مقدار مناسب بذر یونجه  ( حدود 40 الی 60 کیلو) را بعد از آبیاری زمین زمانی که رطوبت زمین بصورت اشباع می باشد توسط کارگربا تجربه در زمین پاشیده و بذر پاشیده شده در بین بوته های جو و گندم سبز نموده چون مقدارغلظت نمک زمین بر اثر بارانهای زمستانه ....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور

فهرست:
مقدمه:
منابع و علل شور شدن خاک
تاثیر شوری بر فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان
اثرات کلی شوری بر رشد و عملکرد
تاثیر شوری برغلات
مصرف روی در زمین های شور
مصرف پتاسیم در زمینهای شور
اثرات جانبی شوری بر خاک
آماده سازی زمین در اراضی شور
روشهای کاشت در زمین های شور
کشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و کاشت روی پشته
روش کشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و کشت در کف جوی
کشت ردیفی بدون جوی و پشته ( نواری)
مزایای کشت نواری
معایب روش کاشت نواری
روش کشت سنتی ( کرتی)
روشهای آبیاری
کاشت گیاهان مقاوم به شوری
گیاهان مقاوم به شوری تابستانه ( صیفی):
بهترین روش کشت  یونجه در مناطق شور
استفاده از کود در اراضی شور
زوش استفاده ازکود سرک
میزان بذرخرید و دانلود دانلود مقاله الگوی کاشت مناسب در اراضی شور