X
تبلیغات
زولا
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 10:52

دانلود مقاله مشخصات فنی موتور ( امکانات ویژه )

از شواهد و قرائن پیداست که موتور ملی موتوری نسبتا پیشرفته و دارای امکانت و تجهیزات مدرنی خواهد بود. به همین جهت گوشهایمان را تیز کرده و تلاش کردیم تا از این سو و آن سو اطلاعات مفیدی را به چنگ آوریم. صحبتهایی که از این طرف و آن طرف به گوش می‌رسد حاکی از آن استکه موتور ملی موتوری که چند سال بعد برروی خودروی ملی سمند نصب خواهد شد دارای امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ای خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از:

توربوشارژرشانزده سوپاپ با دو میل بادامک رو DOHCزمانبندی متغیر سوپاپ VVT

شانزده سوپاپ با دو میل بادامک رو

DOHC - 16 Valve

طراحی ویژه‌ای که برای سرسیلندر و محفظه احتراق موتور درنظر گرفته شده از نوع کاملا پیشرفته‌ بوده و  برای هر سیلندر چهار سوپاپ برای تنفس و تخلیه درنظر گرفته شده است. یعنی ۲ سوپاپ برای ورود مخلوط سوخت و هوا، و ۲ سوپاپ برای تخلیه دود. سوپاپهای هوا هر دو در یک طرف سرسیلندر واقع شده‌اند و سوپاپهای دود نیز در طرف دیگر. به این ترتیب تنفس و تخلیه موتور تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یافته و موجب می‌شود تا مخلوط هوای ورودی به موتور زیاد شده و متناسب با آن قدرت موتور افزایش یابد. در موتورهای احتراق داخلی چهار زمانه همانطوریکه می‌دانید تنها در مرحله احتراق قدرت تولید می‌شود و در مراحل دیگر شامل مرحله تنفس، تراکم، و تخلیه، کار فقط مصرف می‌شود. مزیت مهمی که از ۱۶ سوپاپ کردن موتور بدست می‌آید این استکه هنگام تنفس برای مکیدن مخلوط تازه به درون سیلندر و تخلیه دود به بیرون کار کمتری مصرف خواهد شد زیرا وجود دو دریچه برای ورود هوا و دو دریچه برای خروج دود، سهولت بیشتری را برای جریان هوا ایجاد کرده و بنابراین برای تنفس و تخلیه زحمت کمتری هدر می‌رود یا به عبارت بهتر کار منفی کمتری برای آن صرف خواهد شد. اصطلاح علمی این موضوع Pumping Lost  نام دارد. زیرا در واقع موتور عمل پمپ کردن را انجام می دهد. یعنی دود را به طرف بیرون رانده و مخلوط تازه را به درون می کشد و کاملا مانند یک پمپ عمل می کند و چون کار انجام شده منفی است به آن تلفات پمپی گفته می شود. 

از طرفی قرار دادن ۴ سوپاپ در چهار طرف محفظه احتراق شکل کاملا متقارنی را در محفظه احتراق ایجاد کرده و محفظه احتراق به شکل عرقچین یا بخشی از یک کره در می آید که بهترین نوع محفظه احتراق می‌باشد. شمع در بالای عرقچین و در مرکز آن قرار دارد که موجب می شود احتراق از یک جای مناسب شروع شده و جبهه شعله تمامی مخلوط سوخت و هوای موجود در محفظه احتراق را بپیماید. در اینصورت بهترین وضع از نظر احتراق وجود خوهد داشت. مهمترین نتیجه‌ای که از این موضوع حاصل می‌شود بهبود وضع احتراق و افزایش بازده حرارتی موتور خواهد بود. زیرا شمع کوتاهترین فاصله را از تمامی نقاط محفظه احتراق  دارد و این فاصله نیز تقریبا به یک اندازه است و باعث می‌شود سرعت احتراق افزایش یافته و مخلوط سوخت و هوا در کمترین زمان ممکن محترق شده و حرارت کافی برای انبساط گاز را فراهم کند. همین امر بازده حرارتی را افزایش داده و مصرف سوخت را کم می کند.

از طرفی همانطوریکه می دانید آلودگی که از موتور خارج می‌شود ناشی از احتراق ناقص سوخت است. به عبارت دیگر اگر سوخت فرصت کافی برای محترق شدن را بدست نیاورد بصورت نسوخته و ناقص مانند: Co و HC از موتور خارج می شود. در موتوری که سرعت احتراق در آن زیاد باشد، احتراق آن کاملتر بوده و آلودگی کمتری را نیز تولید خواهد کرد. 

همچنین این نوع محفظه احتراق از نظر هندسی نسبت سطح به حجم کمتری داشته و تلفات ناشی از انتقال حرارت در آن کمترین است. بطور خلاصه مزیتهایی که از این نوع محفظه احتراق بدست می آید عبارتند از:

افزایش بازده حجمی و کاهش تلفات پمپیافزایش بازده حرارتی افزایش قدرت موتور کاهش مصرف سوخت ویژهکاهش آلودگی حاصل از احتراق ناقص سوخت مانند Co, HCکاهش تلفات حرارتی ...

تمام مزیتهایی که ذکر شد تنها از ۱۶ سوپاپ و دو میل بادامک بودن (DOHC) موتور بدست می‌آید. درحالیکه هنوز مزایای VVT و توربوشارژر ناگفته مانده است.

شامل 15 صفحه فایل WORD قابل ویرایشخرید و دانلود دانلود مقاله مشخصات فنی موتور ( امکانات ویژه )