X
تبلیغات
زولا
+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:27

دانلود مقاله سیالون

 

تعداد صفحات : 118 صفحه      -    

قالب بندی :  word       

 

 

 

 

چکیده

سیالون ها مواد مهندسی هستند که در سیستم چهار عنصری O – N – Si – Al متبلور می شوند . در این تحقیق ، مطالبی راجع به سیالون و انواع فازهای آن ، خواص و کاربردهای بدنه های سیالونی و روش‌های سنتزسیالون گردآوری شده است . در بررسی های نسبتا جامع XRD بر روی سیالون ، علاوه بر جنبه کمی ، تغییر کیفی سیالون هم در طی روند استحاله مورد تحقیق قرار گرفته است .

بررسی های نیمه کمّی حاکی از آن است که سنتز سیالون به طریقه احیاء و نیتریداسیون همزمان رس ، مقرون به صرفه ترین و ساده ترین روش ممکن جهت سنتزسیالون می باشد .

در کل ، سیالون از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی ، جایگزینی مناسبی برای سیلیکون نیترید محسوب می شود . و دامنه کاربرد سیالون در آینده‌ای نزدیک بسیار وسیعتر از پیش خواهد شد .


1 – سیالون

پودر خالص بدون استفاده از افزودنی استفاده از افزودنی هایی که یک مایع یوتکتیک را تشکیل ندهد ، و دمای زینترینگ را پایین نیاورد ، به سختی زینتر و چگال می شود . برای اولین بار (1972 ) gack و Wison و (1971) Kamayaito , oyama بطور همزمان در دو کشور مختلف ، را با  واکنش داده ، ماده ای جدید بدست آورده ، آن را  نام نهادند . پسوند  به دلیل تشابه ساختاری با B    –و  عبارت Sialon  بیانگر عناصر تشکیل دهنده این ماده (Si – Al – O – N  ) می باشد . این ماده محلول جامدی از O , Al در  است و حدّ حلالیت آن تا 65% آلومینا می باشد .  - سیالون ، تنها فاز متشکل از عناصر Si – Al – O – N نیست . بلکه با تغییر درجه جایگزینی اتمهای O , Al به جای N , Si فازهای مختلفی قابل دستیابی هستند .

1 – 2 – فازهای مختلف سیستم سیالون .

سیالون ها ترکیبی از چهار عنصر Si – Al – O – N می باشند ، با فرمول عمومی زیر

 

که در آن b,a دو متغیر هستند . به عبارتی در شکل (1) در محدوده چهار ضلعی ALN ، وsio  و ، ترکیب حاصل از واکنش عناصر با هم سیالون می دهد .

چنانچه شکل (1) را به صورت فضایی رسم کنید ، (شکل 2 ) حادث می شود . از بین این دو شکل شکل (b ) به خاطر بیان حالت اکی‌والان بیشتر مورد توجه است. چرا که هر گوشه از چهار وجهی یک اکی والان را نشان می دهد ، و هر اکی والان از هر عنصر یا ترکیب همیشه با یک اکی والان از دیگری واکنش می کند . به این خاطر ترکیبات و ALN و و  اگر بر حسب اکی والان بیان شوند ، در وسط وجوه چهار وجهی قرار می گیرند .

 خرید و دانلود دانلود مقاله سیالون   برچسب‌ها: سیالون
   نظرات (0)