+ سجاد سه‌شنبه 31 فروردین 1395 12:58

دانلود استاندارد بلوک‌های سیمانی

دانلود استاندارد بلوک‌های سیمانی در 22 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

پیشگفتار

استاندارد بلوک های سیمانی

1- هدف

2- ویژگیهای بلوک های ساختمانی

3- نشانه گذاری

4- نمونه برداری

5- روشهای آزمون

 

 

 

مقدمه

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شواریعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظائف و هدفهای موسسه عبارتست از:

(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارآیی صنایع در جهت خودکفائی کشور – ترویج استاندارندهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری ، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه ها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).

مؤسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظائف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد.

 

 

پیشگفتار

استاندارد بلوک های سیمانی که بوسیله کمیسیون فنی استاندارد بلوک های سیمانی زیر نظر کمیته ملی ساختمان و تحت نظارت شورایعالی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین گردیده است باستاند ماده یک (قانون مواد الحاقی بقانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24 آذر 1349 ) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

.

.

 

2-2- سیمان

سیمان مورد مصرف در بلوک های بتونی باید از نوع سیمان های پرتلند مطابق با ویژگیهای استاندارد سیمان پرتلند ایران بشماره 389 تا 394 باشد.

2-3- مصالح سنگی:

مصالح سنگی مورد مصرف در بلوک های بتونی از دو نوع دانه ها و ریزدانه های درشت تشکیل شده است حداکثر درشتی بزرگترین دانه ها نباید بیشتر از 2/1 ضخامت نازکترین دیواره بلوک بتونی باشد و در هر حال کلیه مصالح باید از الک شماره 2/1 اینچ رد شود.

2-3-1- دانه های ریز (ماسه)

ماسه طبیعی یا سنگ شکسته که مشخصات آن باید طبق استانداردشماره 300 ایران تحت عنوان ماسه برای بتن و بتن آرمه باشد.

2-3-2- دانه های درشت (شن)

این دانه ها عبارتست از شن رودخانه یا سنگ شکسته. نوع دانه ها باید از جنس سالم و عاری از خاک یا مواد مضره دیگر باشد. این مصالح باید با مشخصات استاندارد شن برای بتن و بتن آرمه استاندارد شماره 302 ایران مطابقت داشته باشد...



خرید و دانلود دانلود استاندارد بلوک‌های سیمانی