X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 10:14

تحقیق و مقاله ای از رشته علوم اجتماعی ( مددکاری اجتماعی ) درباره بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی ۴/۹درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند. درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود. این مقاله یا تحقیق در فایل ورد ۵۹ صفحه ای اماده شده و شما هم اکنون میتوانید با لینک مستقیم دریاقت کنید.

فهرست مطالب  این مقاله به شرح زیر است :

فصل اولطرح مسئلهاهمیت موضوعسوالات تحقیقفصل دومتعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئلهادبیات نظرینظریات اسلامنظریه‌های روانشناسینظریات جامعه شناسیچارچوب نظریپیشینه تحقیقفرضیات تحقیقفصل سومروش تحقیقجامعه آماریمحدود مکانیمحدود زمانیحجم نمونهنحوه جمع آوری داده هاروش تجزیه و تحلیل داده هاتعاریف نظریتعاریف عملیاتیعوامل اقتصادیعوامل اجتماعیفصل جهارمآمار توصیفیآمار استنباطیجداول دو بعدیآزمون فرضیاتفصل پنجمپاسخ سوالات تحقیقپیشنهاداتمشکلاتپیوست ها ضمائمفهرست منابع

خرید و دانلود دانلود مقاله بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار


+ سجاد سه‌شنبه 23 شهریور 1395 11:23

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن در 58 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن و فهرست

فهرست

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه  
۱-۲) موضوع تحقیق   
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع   
۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق  
۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق  
۱-۶) فرضیات تحقیق   
۱-۷) سابقه تحقیق   
۱-۸) روش تحقیق   
۱-۹) جامعه آماری   
۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها  
۱-۱۱) کلید واژه‌ها   
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
۲-۱-۱) مقدمه  
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)   
۲-۱-۳) اصول اساسی گات  
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد  
۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی   
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت  
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها  
۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات   
۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران   
۲-۱-۷-۲) شورای عمومی   
۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها   
۲-۱-۷-۴) دبیرخانه  
۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری   
۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات   
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات   
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات   
۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات   
۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات   
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه  
۳-۱-۱۲) تعهدات کلی   
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد  
۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو  
۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات   
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدود کننده   
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی   
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات   
۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه   
۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل   
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:   
۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق   
۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق   
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه   
۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه
۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات   
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد  
بخش دوم- بیمه
۲-۲-۱) مقدمه  
۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه  
۲-۲-۳) تعریف بیمه   
۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه  
۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه   
۲-۲-۶) تاریخچة بیمه   
۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران  
۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی   
۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد  
۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان   
۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی  
۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید  
۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه   
۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات   
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه  
۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران   
۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰  
۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران   
۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران   
۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی   
۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه   
۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟  
۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 
بخش سوم- مطالعه موردی
۲-۳-۱) مقدمه   
۲-۳-۲) تعهدات خاص   
۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات   
۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب   
۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین  
۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO   
۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری   
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱) مقدمه   
۳-۲) نوع و روش تحقیق   
۳-۳) جامعه آماری   
۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data  
۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data   
۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data   
۳-۶-۱) اثرات ثابت   
۳-۶-۲) اثرات تصادفی   
۳-۷) آزمون اثرات ثابت   
۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه  
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حالتوسعه از کل بازار بیمة جهانی  
۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data   
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی   
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه   
۴-۲) آزمون فرضیه‌ها   
۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه   
۵-۲) نتیجه‌گیری   
۵-۳) رهنمودها  
منابع و مأخذ
- منابع فارسی  
- منابع انگلیسی   

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم. ...خرید و دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور


+ سجاد سه‌شنبه 16 شهریور 1395 05:13

دانلود مقاله سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال

اسناد تاریخی به وضوح نشان می دهند بازی یا نوعی ورزش بدنسازی که عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توری کوچک، در قرن دوم و سوم قبل از میلاد در درون فرمانروایی خاندان «هال» در ارتش چین مرسوم نبوده است. همچنین اسنادی مستحکم تر نشان می دهد مرزبندی زمینی برای بازی ضرببه به توپ با پا،در شهر کیوتوی ژاپن اتفاق افتاده است. در یونان و روم قدیم نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال کنونی وجود داشته است، البته هر تیم بیش از 27 بازیکن داشت. به هر حال ذکر دقیق این مطلب که فوتبال دقیقاً کی و کجا شروع شد امری ناممکن است. اما منطقی است که بپذیریم بازی با توپ که ما در ورزش های شکل یافته کنونی، بیش از 3000 سال قبل در جایی روی این کره خاکی وجود داشته است.

اما قدر مسلم آنست که انگلستان محل تولد فوتبال جدید و اتحادیه فوتبال است و جای هیچ شک و تردیدی در آن نیست. انگلستان همراه با اسکاتلند مشترکاً پایه گذاران فوتبال شکل یافته کنونی می باشند.

فوتبال که به زبان عامیانه مردم انگلیس ساکر (soccer)نامیده می شود و محبوب ترین و رایج ترین ورزش در بین مردم این جزیره از قرن هشتم میلادی به بعد بوده است. اما در شروع به بازی خشن و جنگ تن به تن بیشتر شبیه بود.

در سال 1869 اتحادیه فوتبال در قوانین خود شرطی را وارد کرد که بموجب آن تماس توپ با دست کاملاً ممنوع باشد و به این ترتیب شالوده فوتبال جدید ریخته شد. در این بازی توپ نه نقطه مشخصی که قبل از شروع بازی تعیین می شد حرکت داده می شد. صدها نفر در بازی ای شرکت می کردند که در طول قرن ادامه یافت.

اما از آنجا که مسابقات فوتبال به خشونت کشیده می شود، حکومت ها بسیار کوشیدند تا آن را ممنوع کنند. در انگلیس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 میلادی قوانینی در این مورد را منع کرد و کوشید فوتبال را متوقف کند. در اسکاتلند پادشاه جیمز اول در سال 1424 میلادی در مجلس اعلام نمود که هیچ کس حق ندارد در فوتبال بازی کند. الیزابت اول ملکه انگلستان قانونی در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن برای بازیکن فوتبال مجازات زندان به مدت یک هفته در نظر گرفته می شد و فرد خاطی می بایست در کلیسا توبه می کرد. اما هیچ قانونی نتوانست این بازی را در انگلیس متوقف کند. چون فوتبال به بازی ای سردی تبدیل شده بود. در سال 1815 کالج اتون مشهورترین مدرسه انگلیس یک سری قوانین وضع کرد و پس از مدتی مدارس کالج ها و دانشگاه های  دیگر نیز از این قوانین پیروی کردند. بعدها این قوانین استاندارد شد و نسخه ای از آن اکنون به عنوان قوانین کمپیریچ شناخته می شود، در سال 1848 در بسیاری از کالج ها و دانشگاه های انگلیس پذیرفته شد. اما کم کم فوتبال به دو مکتب جدا از هم تقسیم شد. برخی کالج ها و مدارس ترجیح دادند از قوانین مدرسه راگبی پیروی کنند که در آن به زمین انداختن حریف، ضربه زدن به ساق پا، حمل توپ و خلاصه تمامی قوانینقدغن شده در قوانین کمبریج کاملاً مجاز بود. در 26 اکتبر 1863 یازده باشگاه و مدرسه لندن نمایندگان خود را به همایشی که در «تاورن فری مزون» تشکیل شده بود فرستادند تا یک سری قوانین اساسی و جداگانه برای مسابقات وضع شود. این همایش منجر به پیدایش فوتبال و فوتبال راگبی از هم جدا شد. فوتبال یا ساکر: در سال 1880 میلادی دانشجویان دانشگاه آکسفورد لغاتی را در زبان عامیانه متداول ساختند که بر اساس آن پسوند er به آخر کلماتی که آن ها مخفف و کوتاه می کردند اضافه می شد. به عنوان مثال برای فوتبال راگبی لغت محاوره ای و عامیانه «راگر» (rugger) وضع شد. روزی از یکی از دانشجویان این دانشگاه بنام جارلز ورفورد بروان پرسیده شد که آیا دوست دارد راگر بازی کند و او به شوخی پاسخ داد نه ساکر. او لغت (footballassociatlon) (اتحادیه فوتبال) را مخفف کرده و به آخر آن پسوندer  اضافه کرده بود و لغت ساکر را ساخته بود به این ترتیب بود که لغت عامیانه ساکر (soccer) برای فوتبال در انگلیس رایج گردید(ذکر منبع).

...

 

 

 

14 ص فایل WORDخرید و دانلود دانلود مقاله سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال


+ سجاد پنج‌شنبه 4 شهریور 1395 07:46

طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات57

فهرست موضوعات :
- مقدمه
- تاریخچه فعالیت شرکت
- بررسی فنی
وضعیت موجود کارخانه
امکانات فنی مورد نیاز
- برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح
- فرایند تولید
- سیکل تولید
بررسی اقتصادی :
عرضه داخلی
تقاضای داخلی
بررسی بازار صادراتی و بین المللی
قیمت فروش محصولات تولیدی
بررسی مالی :
هزینه های خارجی
درآمد
پیش بینی جداول مالی
مقدمه
شرکت صنایع چینی میبد سهامی عام در تاریخ 1/2/1365 تحت شماره 88 با موضوعیت تولید سرویس چینی مظروف از نوع برسامین و انجام کلیه امور تجاری اعم از داخلی وخارجی و ... با سرمایه اولیه‌ ای معادل 000/500/1 ریال برای مدت نامحدود به ثبت رسید. سپس شرکت در سال 1377 بنا به آگهی تغییرات شماره 2497 تغییراتی را در اساسنامه خود ایجاد نمود که به شرح زیر می باشد.
الف) نام شرکت از صنایع چینی میبد (سهامی عام) به شرکت تولید کاشی و چینی نگین میبد (سهامی خاص) تغییر یافت.
ب) موضوع شرکت از سرویس ظروف چینی به کاشی کف و دیوار تغییر یافت.
ج) سرمایه شرکت به مبلغ دومیلیارد ریال افزایش یافت.خرید و دانلود طرح توجیهی شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی)   برچسب‌ها: اقتصادی، مالی)
   نظرات (0)
+ سجاد سه‌شنبه 2 شهریور 1395 04:23

مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26
فهرست مطالب:

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (1)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (2)

‪(۳) نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (4)

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (پایانی)

نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست! با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی را به جای ‪ ۲/۵درصد قبلی، از ‪ ۲تا ‪ ۲/۵اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است. وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴به ‪ ۲/۹آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند. احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟
در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.خرید و دانلود مقاله در مورد رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه