X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 07:12

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد

 

تعداد صفحه:100
فرست مطالب :

فصل اول

 ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 

انواع اوراق قضایی 

 تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 

اصطلاحات

فصل دوم : شعبه حقوقی

دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده   

مطالبه وجه چک 

مطالبه نصف مهریه

مطالبه وجه چک

خلع ید

 الزام به تنظیم سند خودرو

 ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه

 ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه

واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83

 صدرو حکم به فروش باغ

 مطالبه مهریه

 گواهی حصر وراثت

1فسخ نکاح

 الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی

ابطال رأی کمیسیون

مطالبه اجور معوقه

 ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه

 استرداد چک

 تقاضای صدور حکم مفقود الاثر

 فسخ معامله

 دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

مغازه

 دادخواست اجرت المثل

دادخواست اثبات وقوع بیع

دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه

الزام به پرداخت سهم الشرکه

اخذ شناسنامه

فرزند خواندگی

 اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی

 ابطال سند سجلی

الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 

طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج

تغییر نام فرزند 

تعدیل اجازه بها 

 تنفیذ وصیت نامه

 صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی

 انتقال سند

فصل سوم

 مطالبه وجه 

حضانت فرزند

 تخلیه

 استرداد جهیزیه

 اجرای قرار تأمین خواسته

 دستور موقت

 اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری

 الزام به ایفاء تعهد

 اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته

 اجرای مهریه

 اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد  

 مطالبه مهریه

 مطالبه مهریه

مقدمه :

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در اینخرید و دانلود گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی


+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 05:22

مجتمع پزشکان

فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد

 

تعداد صفحه:33
فرست مطالب :

مقدمه

فصل اول بتن خط برای آرماتور

فصل سوم : :آنالیز

فصل چهارم : تجهیز و اداره کارگاه

فصل پنجم : محوطه سازی

تقسیم بندی ابعاد ترکیب گیاهان

درختچه ها

گیاهان بوته ای

فصل هفتم: پیشنهادات و نکات
مقدمه :

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شرکت پیمانکاری بهسازان شرق بوده که این شرکت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد.

ارجاع کار به کار فرمایی شرکت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شرکت بهسازان شرق واگذار شده است. که این شرکت پیمانکاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.

هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشکان) ایجاد یک مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده که می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.خرید و دانلود مجتمع پزشکان


+ سجاد سه‌شنبه 23 شهریور 1395 12:09

گزارش کارآموزی ایستگاه تحقیقات کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 60

 

 

 

 

فهرست:

مقدمه:

سویا

کلزا

پروژه غلات  

گندم

ذرت  

سورگوم علوفه‌ای  

گزارش کار مرکز تحقیقات  

 

مقدمه:

ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان:

در بدو ورود به ایستگاه تحقیقات عراقی محله به تابلویی برمی‌خوریم که مشخصات ایستگاه به اختصار و به شرح زیر درج گردیده است:

ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محلهتاسیس 1337مساحت 37 هکتارارتفاع از سطح دریا 5/5 مترمیزان بارندگی 450-400 میلی‌متر

پروژه‌هایی که در ایستگاه بر روی آنها کار می‌شود، عبارتند از:

دانه‌های روغنی؛

ذرت؛

گیاهان علوفه‌ای؛

غلات؛

حبوبات؛

سبزی و صیفی.


اما در تحقیقات جدید که توسط مهندس کشت کار انجام گرفته، مساحت کل ایستگاه، 45 هکتار بود و ایشان نقشه کلی ایستگاه را کشیده و تمام تقسیمات موجود در ایستگاه را به صورت نقشه نشان داده‌اند.

سویا

تاریخچه

این گیاه در اصول بومی آسیا و استرالیا می‌باشد و گیاهی است مهم که بیش از نیمی از روغن دنیا و بیش از 70% تجارت کنجاله دنیا را به خود اختصاص داده است. امریکا بزرگترین تولید کننده سویا، 63% تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. سهم ایران، حدود 001/0%، یعنی حدود  200 هزار تن می‌باشد و بیشتر به منظور تهیه روغن کشت می‌شود که 90% آن نیز در شرق مازندران و استان گلستان کشت می‌شود. این در حالی است که در دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته، از این گیاه فرآورده‌های فراوانی از قبیل شیر، لبنیات، ماست، کره و بستنی بدست می‌آورند و مصرف سبزی خوردنی نیز دارد.

تاریخ دقیقی در مورد کاشت این گیاه در ایران در دسترس نیست، ولی از قدیم‌الایام در گیلان نوعی سویا موسوم به پشم باقلا یا خرس باقلا کشت می‌شده، ولی در سال 1341 گروه صنعتی بهشهر با وارد کردن تعدادی بذر از آرژانتین، اقدام به کشت آن نموده است.

گیاه‌شناسی

نام علمی سویا Glysin max، دیپلوئید و مقدار کروموزم آن 40 است. گیاهی است یکساله، ارتفاع بوته 180-75 سانتیمتر، عمق ریشه آن تا حدود 160-150 سانتیمتر و ریشه‌های فرعی آن در حدود 60-30 سانتیمتر در خاک متفرقند. سه نوعه ریشه دارند: نابجا، اصلی و فرعی که برخی مواقع بر روی آنها برجستگی‌هایی دیده می‌شود که محل زندگی باکتری‌های میله‌ای به نام ریزوبیوم ژاپونیکم است که در صورت نیتروبودن خاک بعد از 42-30 روز از کاشت ظاهر می‌شوند.

3 نوع برگ در سویا دیده می‌شود:

برگ‌های لپه‌ای 2. برگ‌های ساده و 3. برگ‌های 3 برگ‌چه‌ای

زیر و روی برگ و همچنین سطح ساقه و غلات سویا پوشید از کرک‌هایی به رنگ طلایی یا نقره‌ای بسته به رقم می‌باشد.

کاشت:

در گلستان ارقام ویلیامز به عنوان زودرس، هیل و سحر به عنوان میان‌رس و گرگان 3 به عنوان دیررس کشت می‌شوند.

آماده‌سازی زمین:

معمولاً کشت سویا به دو صورت بهاره و تابستانه صورت می‌گیرد.

در کش بهاره، زمین را در زمستان یک شخم عمیق زده و در بهار نیز یک شخم به عمق 20 سانتیمتر برخلاف شخم قبلی می‌زنیم. پس از تسطیح آبیاری انجام گرفته و عملیات کشت به صورت ردیفی و حتماً‌ به شیوه هیرم‌کاری صورت می‌گیرد، زیرا هم به کمبود آن و هم به زیادی آن حساس است.

عمق کاشت بذر، 5-3 سانتیمتر بسته به بافت خاک می‌باشد.

فاصله ردیف‌های کاشت در ارقام بهاره، 65-45 سانتمیتر و ارقام تابستانه، 40-25 سانتیمتر می‌باشد.

خاک مطلوب آن رسی ـ شنی با بافت متوسط و اسیدیته 7-6، به شوری حساس می‌باشد و در Ecهای بالاتر از 4 میلی‌موس گل‌ها عقیم می‌شوند.

تاریخ کاشت در کشت بهاره بایستی در اولین فرصتی که پیش آمد، یعنی بعد از رفع سرمای زمستانه اقدام به کشت نمود. در کشت‌های تابستانه به علت حساسیت این گیاه به طول روز نبایستی تاریخ کاشت آن عقب بیافتد.

 

 

 

 خرید و دانلود گزارش کارآموزی ایستگاه تحقیقات کشاورزی


+ سجاد سه‌شنبه 23 شهریور 1395 08:43

دانلود تحقیق شرکت ssk از معتبرترین تولید کنندگان خارجی پوشش های ساختمانی

دانلود تحقیق شرکت ssk از معتبرترین تولید کنندگان خارجی پوشش های ساختمانی در 31 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 تولیدات شرکت SKK شامل

بافتهای متنوع SKK

ویژگی محصولات SKK

مراحل اجرا

پوششهای دانه سنگی 1

موارد استفاده

ویژگیها

 پوششهای دانه سنگی 2

ویژگیها

پوششهای دانه سنگی 3

ویژگیها

پوششهای تزئینی 1

موارد استفاده

ویژگی ها

پوششهای تزئینی 2

موارد استفاده

ویژگیها

پوششهای تزئینی 3

موارد استفاده

ویژگیها

پوششهای تزئینی 4

موارد استفاده

ویژگی ها

پوششهای  اکریلیک

موارد استفاده

ویژگیها

پوششهای  اکریلیک  2

موارد استفاده

ویژگیها

پوششهای چند رنگی 1

موارد استفاده

ویژگیها

پوششهای چند رنگی 2

ویژگیها

پوششهای کف

SANITECT FLOOR

SK TSUKI FLOOR

SANITECT FLOOR

SK CERAMI FLOOR

SK FANCY COAT

ARKIFLOOR EHS , ARKIFLOOR EHG

ARKIFLOOR TR-5

 

 

 بخشی از تحقیق:

SKK  نام یک شرکت ژاپنی است که از سال 1955 در تولید انواع رنگها و پوششهای ساختمانی فعالیت دارد . دامنه گسترش تولیدات و کیفیت بالای آنها، موجب شده تا شرکت SKKبه عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان پوششهای ساختمانی در دنیا شناخته شود.

این شرکت به سبب کیفیت بالای محصولات خود، ضمن برخورداری از استاندارد کیفی ژاپن JIS ، در سال 1994 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9002 شده است . هم اکنون SKK

 با ارائه خدمات مناسب عرضه و توزیع تولیدات خود، با دهها نمایندگی، در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا فعالیت می نماید.

تولیدات شرکت SKK شامل :

پوششهای گرانیتی، پوششهای ماسه سنگی، پوششهای مشابه کاشی، پوششهای روستیک، پوششهای بافت دار، پوششهای متالیک، پوششهای با خاصیت های ویژه از جمله: پوششهای ضدباکتری و قارچ، پوششهای ضد جلبک ، پوششهای ضد حریق، پوششهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی، پوششهای ضد ترک و انعطافپذیر، پوششهای محافظت کننده مصالح از اثرات محیطی، پوششهای مقاوم در مقابل هوازدگی ، پوششهای ایزوله حرارتی، پوششهای با مقاومت مناسب در مقابل خش و سایش و . . . رنگهای مات ، نیمه براق و براق با کیفیت و خواص متفاوت ، پوششهای کف با ویژگیهای مختلف از جمله : کف های بهداشتی ( ضد باکتری و قارچ )، کفهای ضد ضربه ، کفتهای فانتزی ، کف های سرامیکی ، کفهای جاذب بخار ، کفهای اپوکسی و بسیاری محصولات دیگر می باشد ...

 

 

 

این فرصت را از دست ندهید. این فایل با دقت بسیار و با صرف وقت تهیه شده است. با این فایل دیگر نیازی به جستجو و اتلاف وقت ندارید.

 به شما اطمینان می دهیم که این فایل خواسته شما را برآورده می کند و مناسب پروژه های دانشجویی است. با پرداخت مبلغ و خرید این فایل، محصول را در ایمیل خود دریافت می کنید. مطمئن باشید ارزش این فایل خیلی بیشتر از مبلغی است که پرداخت می کنیدخرید و دانلود دانلود تحقیق شرکت ssk از معتبرترین تولید کنندگان خارجی پوشش های ساختمانی