X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:16

دانلود کتاب آشنایی با بیماری ایدز

با نگاهی دیگر بنگریم:


هنگامی که اعضای یک جامعه ، شناخت درستی از یک بیمـاری
ندارند ،ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتـار شـوندکه رهـایی از
آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خـود زمینـه سـاز شـکل گیـری
ترسی موهوم و ناشناخته خواهد بود کـه روح و جـسم انـسانها را آزار
خواهد داد.
ایدز نیز در بسیاری از جوامع به چنین سرنوشـتی گرفتـار شـده
است ، عارضه ای ناخواسته که بر سرهرکسی که سـایه انـدازد ، سـبب
می شود که دیگران نیز از سایه آن فرد بهراسند و از او دوری بجویند.
جدایی و طرد انسان در جامعه سبب مـی شـو دکـه آدمـی بـه
مرور در خود احساس بی ارزشی کرده و با از دست دادن عزت نفس
نهال بی تفاوتی در او روییده شده و در چنین مرحله ای ، شرایط برای
زندگی جمعی روز به روز سخت تر می شود.
ایدز یاد آور داستانی است که درآن ، شخصی که ظاهری ترسناک
داشت روزی به شهری وارد شد ، به گونه ای که هرکس به آن شخص
می نگریست ، با وحشت از او فرار می کرد ، به یکباره آن شخص به دو پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
شخص تبدیل می شد و بدینوسیله تمامی شهر در ترس و وحشت فـرو
رفت تا اینکه فردی در برابر او ایستاد و دستهای خود را به سویش دراز
کرد و به یکباره تمامی آن اشخاص ناپدید شدند.
ایدز نیز همچون آن موجود هراس آور است که اگر ترس روبـرو
شدن با آن از بـین نـرود ، بـزودی بایـد شـاهد انعکاسـی از آن در هـر
گوشه ای از جامعه بود.
امروزه در هر جامعه ما ضروری است کـه همگـی دانـسته هـای
خویش رادر باره ایدز افزایش دهیم و راههای عملی مقابله بـا آن را فـرا
گیریم تا از این طریق بتوانیم علاوه بـر کنتـرل ، از وقـوع آن پیـشگیری
نماییم.
در طول هزاران سال ، بشر در رویـارویی بـا طبیعـت ، تجربیـات
فراوانی کسب کرده و بسیاری از بیماریهای هولنـاک را درگذشـته هـای
دور به زانو درآورده است. بیماریهایی کـه هرکــــدام از آنهـا رعـب و
وحشت فراوانی دردل انسانها بوجود آورده بودند.

 

فهرست
با نگاهی دیگر بنگریم 1
مبتلایان به ایدز نیازمند حمایت 3
ایدز یک مشکل جهانی 5
بسیار کوچک اما خطرناک 8
ورود ویروس به بدن 11
نحوه تشخیص ایدز 13
پیشگیری از ایدز 14
رعایت احتیاطات لازم 15
واکسیناسیون افراد آلوده به ویروس ایدز 18
منابع 19

 

 

شامل 25 صفحه pdf

 خرید و دانلود دانلود کتاب آشنایی با بیماری ایدز


+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:16

جواب تمرینات Touchstone Workbook 1

           پاسخ به تمام تمارین کتاب ورک بوک از درس ۱ تا آخر درس ۱۲
کیفیت اسکن و خوانا در ۱۶ صفحه رنگی در قالب فایل پی دی اف

خرید و دانلود جواب تمرینات Touchstone Workbook 1


+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:12

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخ نامه .

این پکیج شامل 7 دوره از آخرین آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور برای درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها مناسب برای دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور .

 

این بسته شامل نمونه سوالات نیمسال های زیر می باشد :

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 92-91 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 92-91 با پاسخ نامه کلیدیخرید و دانلود نمونه سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها دانشگاه پیام نور


+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:12

دانلود تحقیق جوشکاری

مقدمه:

سازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های فولادی است که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را بوجود می آورند، نیمرخ های فولادی معمولاً تولیدیهای کارخانه ای هستند که با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته ای که در تولید آنها استفاده می شود، غالباً رفتاری در حد انتظار از خود نشان می دهند. موضوعی که موجبات نگرانی طراحان و سازندگان سازه های فولادی را فراهم می کند، چگونگی رفتار اتصالاتی است که الف) برای ساخت اعضاء مرکب از نیمرخ و ورق و ب ) برای یکپارچه نمودن اعضاء (شامل تیر، ستون و مهاربندها) در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمانهای متعارف بسیار رایج است. باتوجه به قدمت نسبتاً طولانی استفاده از جوش در ساخت اسکلت فولادی در ایران و دیگر نقاط جهان، پیشرفت های قابل توجهی در شناخت جوش و توسعه فن آوری مربوط به آن صورت گرفته است، اما هنوز هم نگرانی هایی در مورد اتصالات جوشی به ویژه به علت صدمات به وجود آمده در اتصالات جوشی ساختمانهای بلند مرتبه تحت اثر زلزله، در ذهن مهندسان وجود دارد.

بدون شک جوشکاری عامل مهمی در توسعه و تکوین صنایع ساختمانی و به طور کلی پروژه های عمرانی بوده است . که اجرای غیر صحیح آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور تحمیل نماید.

در این نشریه سعی بر این است که ابتدا بر اساس آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران کلیاتی درباره جوشکاری (بویژه جوشکاری قوس فلزی دستی که متداولترین نوع جوشکاری کارگاهی در پروژه های عمرانی می باشد) ارایه و پس از آن نتایج تحقیقی را که در مورد بررسی کیفیت جوش در پروژه های عمرانی (ساختمانهای دولتی) انجام گرفته است مطرح گردد.

 کلیات

1ـ مساحت ، طول ، اندازه ساق و بعد موثر گلوی جوش

1ـ1ـ جوشهای شیاری

مساحت مؤثر جوش مساوی حاصل ضرب طول موثر در بعد موثر گلوی جوش است.

1ـ1ـ1ـ طول مؤثر جوش برای انواع جوش شیاری، با لبه ساده (گونیا) و یا پخدار ، مساوی عرض قطعه متصله در امتداد عمود بر جهت تنش می باشد.

1ـ1ـ2ـ بعد گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل ، مساوی ضخامت ورق نازکتراست. هیچگونه افزایشی به علت وجود تحدب مجاز نیست.

1ـ1ـ3ـ برای جوش شیاری با نفوذ نسبی در صورتیکه زاویه شیار کوچکتر از 60 درجه ولی بزرگتر از 45 درجه باشد و جوشکاری به روش قوسی با الکترود روکشدار یا زیر پودری انجام شود، بعد مؤثر گلوی جوش مساوی عمق شیار منهای سه میلیمتر می باشد .

در حالتهای زیر بعد موثر گلوی جوش شیاری به روش قوسی با الکترود روکشدار مساوی عمق شیار بدون هرگونه کاهشی می باشد:

1ـ زاویه شیار مساوی یا بزرگتر از 60 درجه (در ریشه)

2ـ زاویه شیار بزرگتر یا مساوی 45 درجه در ریشه .

1ـ1ـ4ـ بعد گلوی جوش شیاری در شیار بین دو لبه گرد در حالت نیم جناغی و تمام جناغی وقتیکه شیار به طور کامل با مصالح جوش پر شده باشد ، نباید از مقادیر مندرج در جدول شماره یک بیشتر منظور گردد.

جدول شماره (1) ضخامت موثر گلوی جوشهای شیاری لب گرد

نوع جوش

R= شعاع گردی

ضخامت موثر گلوگاهی

نیم جناغی لبگرد

 

R

جناغی لب گرد

 

R

R = شعاع گردی لبه

* در جوش قوسی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی، وقتیکه R بزرگتر یا مساوی 13 میلیمتر است، از R استفاده می شود.

1ـ2ـ جوش گوشه

مساحت مؤثر جوش گوشه مساوی حاصل ضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلو است.

1ـ2ـ1ـ طول مؤثر جوش گوشه، مساوی طول کل نوار تمام اندازه است . در صورتیکه جوش در طول نوار تمام اندازه باشد، هیچ کاهشی به علت شروع و ختم جوش لازم نیست در طول موثر اعمال گردد.

* نوار تمام اندازه ، نواری را گویند که در طول کلی آن اندازه جوش ثابت است.

1ـ2ـ2ـ طول مؤثر نوار جوشی منحنی ، باید در امتداد محور مرکزی گلوی مؤثر، اندازه گیری شود. اگر مساحت جوش گوشه درون سوراخ یا شکاف که بر مبنای تعریف فوق حاصل می گردد، بزرگتر از مساحت بدست آمده در بند 1ـ3ـ3 باشد، مساحت اخیر بعنوان مساحت مؤثر جوش گوشه در نظر گرفته می شود.

...

 

 

 

 

29 ص فایل WORDخرید و دانلود دانلود تحقیق جوشکاری


+ سجاد چهارشنبه 30 تیر 1395 12:09

دانلود تحقیق کامل در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 77
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

 

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیانخرید و دانلود دانلود تحقیق کامل در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی